چراغ قوه
لیزر

252 مصرف مواد نشاسته ای مثل نان، برنج، سیب زمینی و… را در حد توان به حداقل

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

188 روی زمین دراز بکشید، دست ها پشت سر، زانو خم و ساق موازی با سطح زمین